За вас родители
Уважаеми родители,
тук може да се запознаете с полезна за вас информация.

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ НА ПЪРВА ГРУПА:

1. Здравно - профилактична карта от личен лекар
2. Микробиологично и паразитологично изследване - до 15 дни преди постъпване
3. Кръв и урина - до 7 дни преди постъпване
4. Медицинска бележка от личния лекар - /клинично здрав, няма контакт с остри заразни заболявания, може да посещава детска градина/ - до 3 дни преди постъпване
5. Имунизационен статус
6. Амбулаторен картон

Уважаеми родители, каним Ви да заявите желание за онлайн плащане на таксата за детска градина. За целта ще Ви бъде предоставена бланка, която да попълните на място в ДГ "Вълшебство"

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Актуализиран списък на лицензираните доставчици на услуги за подкрепа на деца и семейства
Област Бургас
1. гр. Айтос, ул. „Генерал Гурко“ №3 055/82 86 10 | ocszu@mbox.contact.bg Дневен център за деца и/или младежи с увреждания Росица Димитрова
2. гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Места“ №81 056/83 91 27 | dc_bs@abv.bg Дневен център за деца и/или младежи с увреждания Стефка Тодорова
3. гр. Средец, ул. „Братя Миладинови“ №4 055/51 72 41 | dcdu_sredets@abv.bg Дневен център за деца и/или младежи с увреждания Калинка Цанева
4. гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Дрин“ №9 056/53 04 05 | Cop_bs@abv.bg Център за обществена подкрепа Мария Атанасова
5. гр. Карнобат, ул. „Алекси Нейчев“ №5 055/92 21 13 | Cop_karnobat@abv.bg Център за обществена подкрепа Даниела Милкова
6. гр. Несебър, ул. „Струма“ №14 055/44 22 95 | Cop_nesebar@abv.bg Център за обществена подкрепа Нана Скачкова
7. гр. Поморие, ул. „Марица“ №7 0882420038 | 0596/32435 Център за обществена подкрепа Григор Иванов
8. гр. Созопол, ул. „Милет“ №6 055/02 21 25 | Cop_sozopol@abv.bg Център за обществена подкрепа Светлана Чакърова
9. гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ №28 055/51 30 72 | 0885 458 660 Център за обществена подкрепа Желязко Айрянов
10. гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. Дрин“ №9 0879 65 66 35 | csri_bs@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Мария Атанасова
11. гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ №32 0879 65 66 30 | ksuds_bs@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Таня Колева
12. гр. Карнобат, ул. „Гурко“ №6 055/92 25 18 | sveta_anna_karnobat@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Златина Пенева
13. гр. Черноморец, ул. „Оборище“ №15 055/04 20 34 | csri_ivanova@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Лидия Иванова

Уважаеми родители, информираме Ви, че с решение на Общински съвет гр. Бургас, взето с протокол № 36/19.12.2017г., таксата за целодневна подготвителна група, за деца придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, периода от 01 юни - 31 август, при ползване на преференциите по чл.29 от НОАМТЦУТОБ, месечната такса става 100 лева.

Полезни връзки:

Правила за прием 2018/2019
Електронна система за записване в детските градини
Eлектронна система за плащане на такси за детски градини
Меню в детските градини
Община Бургас
За децата
Аз детето